Bog

Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli
Bog je u stvari samo umjetnik. Izumio je žirafu, slona i mačku. Nema stila, samo stalno pokušava s nečim novim.
                                                                                                                        Pablo Picasso

Dvije stvari mi jasno govore da postoji Bog - zvjezdano nebo ponad mene i moralni zakoni u meni.
                                                                                                                        Immanuel Kant

Svi putovi vode Meni.
                                                                                                                       Krišna, iz Bhagavadgite

Nitko ne govori više o Bogu kao onaj koji inzistira na tome da Boga nema.
                                                                                                                       Heywood Broun

Bog se ne kocka.
                                                                                                                       A. Einstein

Ne samo da se Bog kocka, Bog dapače ponekad baci kocke i tamo gdje ih se ne vidi.
                                                                                                                       Stephen Hawking

Da Bog ne postoji, bilo bi nužno da ga izmislimo.
                                                                                                                       Voltaire

Vjerujem da Bog postoji ali  mislim da nema nikakve sličnosti s ljudskim bićima. On se kreće među mnogo višim stvarima.
                                                                                                                       G. G. Marquez

Nisu li bogovi bili obličja stvorena kao ja i ti, podložna vremenu, prolazna? Je li, dakle, bilo dobro, je li bilo pravo, je li žrtvovati bogovima bio smislen i najviši čin?
                                                                                                                       H. Hesse

Bog pomaže onima koji si sami pomažu.
                                                                                                                       Benjamin Franklin

Bog nikog ne kažnjava, da ga prije toga ne opomene.
                                                                                                                       Origen

Je li koka bila prije, il' preteče jaje koku? Tko to riješi, riješio je spor o Bogu.
                                                                                                                       Goethe

O, čuješ li to, sveznajući, vidiš li? Zašto dopuštaš zloći da vlada dobrima? Zašto me je bacio u takvu nesreću? Možeš li to gledati, ako si uistinu gore?
                                                                                                                        Marija Jurić Zagorka

Toliko imena ima Bog koliko ima živih ljudi.
                                                                                                                        Mahatma Gandhi

Toliko je malo ljepote na ovome svijetu, a toliko mnogo patnje. Misliš li da je Bog tako htio? To jest, ako Bog uopće postoji. Možda na ovome svijetu nema ničega osim nas i naših misli.
                                                                                                                        Geoffrey Rush

Ako Bog postoji, u što ja, iskreno, ne vjerujem, razumjet će da je ljudsko shvaćanje ograničeno. On je stvorio svu tu zbrku, tu bijedu, nepravdu, pohlepu, samoću. Imao je, zacijelo, najbolje namjere, ali ishod je ništavan; ako Bog postoji, bit će milostiv prema stvorenjima koja žele prije otići s ovog Svijeta, možda će se čak ispričavati što nas je primorao da ovuda prođemo.
                                                                                                                        P. Coelho

On zna naš potencijal, a vječito mora promatrati kako podbacujemo sve one okrutne stvari koje jedni drugima činimo, svu tu mržnju i laži, zavist i pohlepu i beskonačnu žudnju. Mi vidimo samo ružnoću koju ljudi čine onima blizu nas, ali on vidi sve. S prijestolja u kojem se on nalazi pogled je žalosniji od ovog našeg.
                                                                                                                        Dean Koontz

Pravi bog pazi da se ni vrapcu ništa loše ne dogodi, no Bog stvoren iz ljudske taštine ne vidi nikakve razlike između orla i vrapca! Ah, kad bi ljudi samo znali!
                                                                                                                        Bram Stoker

Mi (Alah) smo bliži čovjeku nego njegova žila kucavica.
                                                                                                                        Kuran

U svemiru postoje dva gospodara. Bog, tvorac cijelog kozmosa, i njegova prva kreacija Lucifer, koji se kasnije odvojio od Boga. Prilikom tog odvajanja, Bog i Lucifer su se dogovorili da se jedan drugome neće miješati u poslove. Bog se tom prilikom odrekao materijalnog svijeta u korist Lucifera, dok je za sebe i svoje anđele zadržao onaj drugi, paralelni, sačinjen od čiste energije Njegove svijesti.
                                                                                                                        B. D. Benedict

… vi nemate pojma kako Bog radi. Njegovi su putovi nepoznati, a način kojim se služi ostat će zauvijek nepoznat običnom čovjeku. Oni koji pristanu raditi za Boga moraju imati vjeru da je njegov put najbolji za dobrobit naših duša. Što se tiče vaših zahtjeva, Bog će vam ih sve ispuniti, ali samo na njemu svojstven način.
                                                                                                                        B. D. Benedict

Sjeti se, Gospodine, da ti trebaš mene isto toliko koliko i ja trebam tebe. Da ti ne postojiš, kome bih se ja molio? Da ja ne postojim, tko bi se molio?
                                                                                                                        Baal Shem

… svaki je čovjek božanstvo pod krinkom, bog koji izigrava budalu.
                                                                                                                        R. W. Emerson

Gospode, smiluj se nevinima, svima onima, sačuvaj nesretne i nemirne, i uputi ih. Ti imaš putove: spasi ih tim putovima! Ti si ljubav, ti ćeš svima poslati radost.
                                                                                                                        Fjodor MIhajlovič Dostojevski

Na početku su mnogi bili ateisti ili agnostici, no na koncu užasnih muka, svatko je na svoj način otkrio Boga. Svatko je pronašao Boga u nepreglednoj i pustoj usamljenosti oceana. Svatko je pronašao spasenje, snagu i molitvu, a razvilo se i jedinstvo osjećaja koje je stvorilo život ljudskog zajedništva i štovanja, te osjećaj blagoga mira.
                                                                                                                        Eddie Rickenbacker

Kako uopće možemo voljeti Boga ako ne kroz druge?
                                                                                                                        Marija Terezija

A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama, i vjerovali u nju. Bog je ljubav: tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu.
                                                                                                                        Prva Ivanova poslanica (4:16)

Istina, Život i Lljubav zakon su uništenja za sve što im nije nalik, jer ne objavljuju ništa osim Boga.
                                                                                                                        Mary Baker Eddy

Kad je bogovima dosadno, loptaju se ljudima.
                                                                                                                        Plaut

... Neuki ljudi tvrde da je stvoritelj stvorio svijet - ako je bog stvorio svijet, gdje je bio prije stvaranja ... ?
                                                                                                                        Mahapurana