Brojevi

Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli
Kad se rodiš, već si broj; brojkama ti se mjeri u školi ponašanje i inteligencija, brojke određuju tvoju društvenu poziciju. Tvoj uspjeh u životu, putniče, koji koračaš izbrojenim koracima, završava - a ti to znaš, brojkom među brojkama, sretan si zbog toga - u brojku neke grobne parcele… Sigurnost broja, njegova solidnost pojednostavnila je svijet… Sav napredak civilizacije mjeri se brojem.
                                                                                                                        M.  Matković

Razum, okrećući se domeni Vida, tj. Zemlji i Nebu, zapazio je da je ono što se pogledu sviđa ljepota, u ljepoti oblici, u oblicima mjere, u mjerama brojevi.
                                                                                                                        Sv. Augustin

Odrasli vole brojeve. Kad im pričate o nekom svom novom prijatelju, nikad vas ne pitaju o onome što je bitno. Nikad ne kažu: "Kakav je zvuk njegova glasa? Koje igre najviše voli? Skuplja li leptire?" Pitaju vas: "Koliko mu je godina? Koliko ima brače? Koliko teži? Koliko mu otac zarađuje?" I tek tada vjeruju da su ga upoznali. Ako odraslima kažete: "Vidio sam lijepu kuću od ružičaste cigle s geranijama na prozorima i golubima na krovu…" oni neće moći zamisliti tu kuću. Njima treba reći: "Vidio sam kuću od 100 000 franaka." Tada će uzviknuti. "Kako je lijepa!"
                                                                                                                        Antoine de Saint - Exupery

Svijet je sazdan na moći brojeva.
                                                                                                                        Pitagora