Civilizacija

Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli
Civilizacija je sklad i cjelovitost. Razum, osjećaji, nagon, život tijela.
                                                                                                                        A. Huxley

Onoga dana kada među ljudima ne bude ni entuzijazma, ni ljubavi, ni poštovanja, ni odanosti, trebat ćemo probušiti zemlju sve do njezinoga središta i staviti u tu rupu pet stotina milijardi bačava baruta da se rasprsne u komade kao bomba u svemiru.
                                                                                                                        Alfred de Vigny

Ljudi često griješe misleći da su manire samo izraz sretnih zamisli. Postoji cijeli dijapazon ponašanja koje se može izraziti uglađeno. Upravo se u tome i sastoji civiliziranost - da se ponašamo uglađeno, a ne neprijateljski. U civilizaciji mora postojati određeno obuzdavanje. Kad bismo se poveli za svakim svojim porivom, ubijali bismo jedni druge.
                                                                                                                        Judith Martin

Ovaj svijet, u kojem živimo i djelujemo nije jedini ... Postoje i mnogi drugi svjetovi, koji se međusobno lagano dodiruju.
                                                                                                                        Mika Waltari

Svijet koji smo stvorili proizvod je razmišljanja i ne možemo ga promijeniti ako ne promijenimo svoje razmišljanje.
                                                                                                                        Albert Einstein

Ti si ja, o zemljo, i da mene nije mene, ni tebe ne bi bilo.
                                                                                                                        K. Gibran