Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli

Najveća stvar na svijetu nije toliko gdje stojimo nego smjer u kojem se krećemo.


Zbirka anegdota i maksima za svjetskog čovjeka je najveće blago, ako one prve umije na prikladnom mjestu ubaciti u razgovor i ako mu ove druge u pravi čas padnu na pamet.


Jedno smo u drugom bili u zabludi, bila su to lijepa vremena.


... Ljudska je duša slična vodi; s neba silazi, k nebu penje, i opet na zemlju mora u vječnoj mjeni ...


Misliti je lako, raditi teško; raditi, sljedeći svoju zamisao, najteža je stvar na svijetu.


Ono što uvijek radiš, radi pametno i misli na kraj.


Biti djelatan prva je zadaća čovjeka, a čitavo vrijeme kad je prisiljen da se odmara, morao bi upotrijebiti za to da stekne jasnu spoznaju o svijetu, da bi mu ta spoznaja u buduće ponovno olakšavala djelatnost.


Priroda je jedina knjiga koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja.


Čini se da se priroda i umjetnost isključuju: ali sastaju se brže, nego što mislimo.


Mržnja je aktivno nezadovoljstvo, zavist pasivno; ne smijemo se stoga čuditi što zavist tako brzo prelazi u mržnju.


Samo zato jer sam ranije bio glup, danas sam pametan.


Većina nesreće i onoga što se na svijetu zove zlo, nastane zato jer su ljudi previše nemarni da bi točno spoznali svoje ciljeve, a kada ih spoznaju, da bi im se ozbiljno približili. Čine mi se slični ljudima koji razumiju da bi bilo potrebno i moguće izgraditi kulu, a ipak za temelj ne potroše više kamenja i rada, nego što bi ga potrošili kod gradnje kolibe.


Svi darovi, sve ljubaznosti svijeta ne mogu zamijeniti jedan trenutak zadovoljstva.


Čovjek koji u sebi ima mnogo, na sebi ne treba ništa.


Jednostavno vjerujte sebi, onda ćete znati kako živjeti.


Mogla bi se roditi već odgojena djeca ako bi roditelji bili odgojeni.


Neka ti cjelina bude cilj i ako sam ne možeš postati cjelina, uključi se u cjelinu barem kao član.


Nikada ne smije čovjek, niti narod, misliti da je došao kraj. Gubitak posjeda lako nadoknadimo. Za druge gubitke nas utješi vrijeme. samo jedno zlo je neizlječivo - ako narod sam digne ruke od sebe.


Teškoće rastu što više se približavamo cilju.


Svatko čuje samo ono što razumije.


Je li koka bila prije, il' preteče jaje koku?  Tko to riješi, riješio je spor o Bogu.


Svatko želi biti netko, nitko ne želi raditi na tome.


Ako želite da se dvoje voli, dovoljno ih je rastaviti.


Premda svijet uglavnom kreće unaprijed, mladi ipak moraju uvijek počinjati iznova.


Promatraš li čovjeka onakvog kakav jest, uvijek će ti izgledati još gore. Ali ako ga promatraš onakvoga kakav bi mogao biti, on postaje ono što treba biti.


Podijeljena radost je udvostručena radost.


Ništa mi ne pripada do misli, koja nesmetano, iz duše mi ističe.


Ljubav se isprva naziva povjerenjem.


Starac gubi jedno od najvećih ljudskih prava: njega više ne ocjenjuju njemu jednaki.


Kome sreća nudi najljepšu palmu' Onome tko radosno radi, tko se raduje djelu.


Oči koje mogu osjećati poput ruke, ruke koje mogu vidjeti poput očiju.


Zato što sam tada bio lud, danas sam mudar. O filozofe, koji vidiš samo ono što je trenutno kako si kratkovidan! Tvoje oko nije stvoreno da prati podzemno djelovanje strasti.


Moram biti gospodar, da mogu silom zadobiti ono što mi nedostaje.


Ako se prema pojedincu odnosiš… kao da je ono štio treba biti i može biti, onda će i postati ono što treba biti i može biti.

J. W. Goethe