Ljubomora je crv koji izjeda i najljepše stablo.
                                                                                                                        M. J. Zagorka

Tko može nešto reći u zaštitu zavisti? To je osjećaj ništavne kategorije…
                                                                                                                        Mihail Bulgakov

Zavidljivac mršavi od blagostanja drugih!
                                                                                                                        Horacije

Ljubomora rađa mržnju što razara sve dobrote.
                                                                                                                        M. J. Zagorka

Što ne možeš uraditi sam, pokvari barem drugome.
                                                                                                                        Karel Čapek

Zle ljude uvijek veseli kad mogu širiti zle vijesti o dobrima. A više puta i prijatelji uživaju slušati zlo o svojim znancima naročito ako ih je priroda obdarila kakvim prednostima.
                                                                                                                        M. J. Zagorka

Ljubomora ima mnogo više veze s vlasništvom negoli s ljubavlju.
                                                                                                                        Minette Walter

Ljubomora je osjećati se samom u gomili nasmiješenih neprijatelja.
                                                                                                                        Elizabeth Baven

Ljubomora

Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli