Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli
Marija Jurić - Zagorka
Poštenje nas uzdiže nad sve stvorove u prirodi. Poštenje, to je oznaka čovjeka kao i njegov um. Pošten čovjek ne može učiniti drugo nego da svoju pogrešku ispravi.


Vjernost može tražiti samo onaj koji je vjeran.


Jer gaženi pati od boli, a onaj koji gazi pati stoput više od groze da će se gaženi osoviti i baciti ga se poda se. Znaj sila je nesretnija os silom ugnjetenih. Svaki dah sile jezoviti je drhtaj da se ne oklizne s ruba u ponor koji je iskopala drugima. Sila stupa samo rubovima strmoglavih bezdana i divlja od užasa, vlastitih svojih vratolomija. Tiranin vječno nosi na usnama smiješak sablasne strave. Rvanje, mržnja s nevinim protivnikom paklena je strahota.


... i kralj je samo čovjek, ali položaj kralja nad svima je ostalima izniman, dakle kralj mora da je u vrlinama iznimka. Kralj se ne smije zaslijepiti od svojih doušnika.


Samo kukavica ispija jaje u svojem gnijezdu i zato tim imenom krste najpodlije, najgadnije ljude pod suncem.


Sumnja je tako brza i hitra da je razum ne može dostići.


Krepost smatram najvećom srećom. I ne može se zamisliti sretnijeg čovjeka od onoga koji zna da njegovi bližnji mogu od njega primati samo plemenitu dobrotu u osjećajima, željama i djelima.


Mudrost i ljubav nisu sestre, ali volja ih može učiniti drugaricama.


Ne spaljujte mostove iza sebe jer za vama idu oni koje ljubite i koji ljube vas.


Mudro je ako ne izazivamo pravednost.


Pomaže nam da prkosimo svima, da se odrvamo svima i kad već misle da smo uništeni, klonuli, ugasnuli, nestali, sijevne pod pepelom nova iskrica, zažari se i razgara novim plamenom života. I pucaju lanci, novi se život budi, nova jakost, nova ljubav, novi zanos i opet pobjeđujemo, živimo dalje. Ona je duh darovan mojem rodu. Ime joj je snaga ... Snaga, vječna snaga, praiskonska mati naše izdržljivosti.


Izdajstvo prijatelja kraj je svake sreće na svijetu.


Dobro je jače od zla, ali je ruka koja upravlja zlim jaka jer je ruka sile.


Silu treba udariti posred srca, nju treba gurnuti od sebe tako daleko da nas više nikad ne može dostići. Jer uzalud lomiš mač koji te ranjava. Ruku valja pogoditi koja barata mačem. Ako ostaje čitava ruka kojoj izbijaš mač, tad dohvaća drugi, odabire drugog izdajicu koji te bije.


Svaka je duša za sebe tajna kao i one zvijezde gore koje gledamo.


Moja čvrsta vjera drži pravdu za skutove.


Naša domovina ima zlih sinova, zlih, izdajničkih, ali i onih koji su dobri, pošteni i vrijedni. Njihova dobrota i poštenje i požrtvovanost toliko su veliki da nadoknađuju i nadomještaju ono zlo što su ih učinili zli sinovi.


Star si tek kad ti sažaljenje zamijeni snove.


Nijedna opačina na svijetu ne može ostati nekažnjena. Nikad nije ostala nekažnjena. Nikada! Vjerujem u to jer vidim i vidjela sam svakog dana ono što ljudi površno i lakoumno propuštaju opaziti, a to je veliki sud. Nad svačijom se opačinom izvršava taj sud. to je - kazna.


Sunce izlazi svakog jutra. Pravednost ima svoje dane kad izlazi. Samo što ih unaprijed ne javlja.


Vjerujete, nikad žensko srce toliko ne poštuje muškarca nego kad je sav prožet i predan svojim velikim ciljevima. 


Znajte, ljudi: pravednost ništa tako jezovito ne kažnjava kao izdajstvo. Izdajnik pogiba od ruke koja mu je izdaju platila. Jao izdajicama, jer su najgadnija, najnečistija, od svih najprokletija gamad na zemlji.


Ništa ti ne znači novac, ništa blago. Iznad svega je čovjeku sloboda. nju se mora krvavo izvojštiti - teško osvojiti.


Vlast i žezlo treba da budu pravednost, sloboda i briga.


Sumnja je močvara u kojoj gine sve što je dobro u ljudskom srcu, sumnja je najstrašnija osuda koju je neprijatelj mogao izreći nad nama. Sumnja je krvnik kojega vaša srca dovukoše u tabor, da odsiječe glavu i vašem bratu i vama. Sumnja je najkrvoločniji Turčin što prijeti da pohara naše domove. Gdje je sumnja, tu nema bratske vjere, nikad pobjede. Posumnjate li u svog vođu, nema vam spasa nikada, dovijeka. Ako sumnjate, niste muškarci, niste ljudi, već gmizavci, slaba čeljad, preplašeni tor ovaca što ne vjeruje u svoga pastira i juri u rastvorene vučje ralje.


Kletva je kao mač samo što se od mača može umrijeti odmah, a od kletve naroda pogiba silnik polagano.


Vlast je punomoć koju čovječanstvo pruža svojim odabranicima da pomoću vlasti služe ljudskoj dobroti, da vlašću kroje pravednost i zaštićuju dobro. Vlast je palma koju čovječanstvo predaje svojim odabranicima da njome učvrste ljudsku sreću.


Osjećaji u srcu ne daju se upravljati kao uzde.


Hrvate možete sapeti svim okovima što ih posjeduje svijet, ipak ih ne možete upokoriti jer okovi sapinju njihova tijela, a nikad dušu.


Onaj koji strahuje osjeća se poniženim i zato vas dvostruko mrzi, ali šuti.


Usne mogu reći sve što nikad nije osjetila duša ni pomislila misao.


Nije junaštvo samo u pobjedi mačem nego još više u pobjedi svoje volje. Tko je pobijeđen u boju poništen je ili osramoćen, a tko se pokori tuđoj volji, biva naprosto rob.


1 2 3 4