M i s l i

Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli
Taj i takav svijet tvorevina je tvoje misli. Ovladaj svojom mišlju i ovladat ćeš svijetom.
                                                                                                                        Jean Hill

Odlučnim izražavanjem naše volje, pred nama će se otvoriti mnoga zatvorena vrata.
                                                                                                                        Seyed Hassein Nasr

Jer on je onakav kako u sebi misli.
                                                                                                                        Izreke 23:7

Ondje gdje ste se ranije djelovanjem zakona uma služili nepostojano, pa ste imali osjećaj da ste prisiljeni voditi samotnu bitku protiv čitavog svijeta, uvidjet ćete da će valjano korištenje kreativne snage vaših misli i njihovo nepromjenjivo djelovanje u skladu s tim zakonom, vaš život dovesti u sklad s blagotvornom Božjom naravi. Kad to valjano shvatite, uvidjet ćete da je život  namijenjen vama; tada ćete se u svome životu moći poslužiti cjelokupnim Njegovim dobrom. Zakonom ćete se moći poslužiti u svoju korist. Beskorisno je boriti se protiv Njegova djelovanja; Njegovo djelovanje usmjeravate prema svojim željama. Vaša sposobnost usmjeravanja tog djelovanja leži u prirodi Bogom dane kreativne snage vaših vlastitih misli.
                                                                                                                         Willis Kinnear

Oni koji misle plemenito plemeniti su.
                                                                                                                        Isaac Bickerstaff

Sve što jesmo posljedica je onoga što smo razmišljali; temelji se na našim mislima i sastoji se od naših misli. progovori li čovjek, ili nešto učini, sa zlim primislima, patnja će ga pratiti kao što kotač prati kopito upregnute životinje.
                                                                                                                        Dhamapada

Ako već ionako namjeravate razmišljati, mogli biste razmišljati u velikom stilu.
                                                                                                                        Donald Trump

Mentalna energija bit je života.
                                                                                                                        Aristotel

Misao znači život, budući da oni koji ne razmišljaju ne žive ni u bilo kojem visokom ni u bilo kojem stvarnom smislu. Čovjeka čini razmišljanje.
                                                                                                                        Amos Bronson Alcott

Čovjek nije ništa drugo nego proizvod vlastitih misli. O čemu razmišlja, to postaje.
                                                                                                                        Mahatma Gandhi

Sanjam svoju sliku, a onda slikam svoj san.
                                                                                                                        Vincent van Gogh

Negativni ljudi mogu vam na brzinu iscrpiti energiju, a mogu vam oduzeti i snove.
                                                                                                                        Magic Johnson

Sve što jesmo posljedica je onoga što smo mislili: temelji se na našim mislima i načinjeno je od naših misli.
                                                                                                                        Tripitaka - budistička izreka

Mnogi se ljudi plaše reći što žele. Zato to i ne dobiju.
                                                                                                                        Madonna

I najsjajniji su bljeskovi u svijetu misli nepotpuni dok se ne dokaže da imaju protutežu u svijetu činjenica.
                                                                                                                        John Tyndall

Stvarno je sve što možete zamisliti.
                                                                                                                        Pablo Picasso

Strast je energija. Osjetite moć koja se pojavljuje kad se usredotočite na ono što vas uzbuđuje.
                                                                                                                        Oprah Winfrey

Samo ako želiš tražiti, uvijek postoji nešto lijepo što možeš pronaći. Usredotoči misli na dobre, lijepe i istinite stvari u životu, a ne na njihovu suprotnost. Takav pozitivan mentalni stav prema životu i ljudima, stav prepun ljubavi, pomoći će vam da u svome životu uočite aktivnu Božju nazočnost, kojom ćete lakše na čudesan način upotrijebiti svoju životnu silu i aktivirati božansku čaroliju koja otvara sva vrata.
                                                                                                                        Rebecca Clark

Misli su stvari.
                                                                                                                        Charles Fillmore

Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubazno, što je na dobru glasu, i sve što je krjeposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli!
                                                                                                                        Sv. Pavao

Um njegujte velikim mislima; junake čini vjerovanje u junaštvo.
                                                                                                                        Benjamin Disraeli

Aforizam "Kako čovjek u srcu misli takav i jest" ne samo da obuhvaća čitavo čovjekovo biće nego je i toliko širok da dopire do svakog preduvjeta i okolnosti u njegovu životu. Čovjek je doslovce ono što misli, pri čemu je njegov karakter ukupan zbroj svih njegovih misli. I vi ćete spoznati Viziju (ne puku besplodnu želju) svoga srca, bila ona priprosta ili prelijepa, ili mješavina jednog i drugog, jer ćete uvijek težiti prema onome što, potajno, najviše volite. U vaše će ruke doći točne posljedice vaših misli; primit ćete ono što ste zaslužili, ni više ni manje. Kakva god bila vaša trenutačna okolina, padat ćete, zadržavati se ili uzdizati sa svojim mislima, Vizijom  i Idealom. Postat ćete ,maleni koliko i želja koja vas nadzire; veliki koliko i glavna težnja.
                                                                                                                        James Allen

Postoji smo jedno nad čime čovjek ima potpuni nadzor; a to je njegov vlastiti mentalni stav.
                                                                                                                        Napoleon Hill

Neka vam misli uvijek budu ispravne - jer kako razmišljate takvi jeste. Misli su stvari; stoga njegujte samo misli koje će poboljšati svijet i zbog kojih se nećete stidjeti.
                                                                                                                        Henry H. Buckley

Posljedice uvijek odražavaju prirodu vaših misli.
                                                                                                                        Charles Fillmore

Život koji svatko od nas živi život je unutar granica našeg vlastitog razmišljanja. Kako bismo stekli obilniji život, moramo razmišljati u bezgraničnim kategorijama obilja.
                                                                                                                        Thomas Dreier

Danas si ondje kamo su te dovele tvoje vlastite misli. Sutra ćeš biti ondje kamo će te odvesti tvoje misli.
                                                                                                                        James Allen

... kad vladaš svojim umom, vladaš i svojim svijetom. Kad biraš misli biraš i posljedice. Um ostaje aktivan posredstvom misli.
                                                                                                                        Imelda Shanklin

Kako je čovjek stvoren kao razumno i misaono biće, nema toga što bi bilo dostojnije njegova postojanja nego ispravan smjer i ispravna primjena njegovih misli; budući da o tome ovisi i njegova korist široj zajednici, kao i njegova sadašnja i buduća dobrobit u svakome smislu.
                                                                                                                        William Penn

Ako čovjek govori ili postupa sa zlim mislima, osjetit će bol, kao što kotač prati kopito upregnutog vola; govori li ili djeluje uz čiste misli, čovjeka će zapasti sreća, kao sjena koja ga nikada ne napušta.
                                                                                                                        Dhamapada

Misao je jača od svega.
                                                                                                                        De Gourmont