Dukati otvaraju i najvjerniju gubicu.
                                                                                                                        M. J. Zagorka

Bez novca se mogu kupiti samo prazne riječi.
                                                                                                                        Latinska poslovica

Uvijek posuđujte novac od pesimista; on ne očekuje da ćete mu ga vratiti.
                                                                                                                        Anon

Ako tko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključivo do novca.
                                                                                                                        Njemačka poslovica

Čovjeku je potrebno puno novca da bi ga prezirao.
                                                                                                                        Mihail Mihajlovič Zoščenko

Želio bih živjeti kao siromah sa puno novca.
                                                                                                                        Pablo Picasso

Da bi se uživalo u novcu treba imati siromahov tek.
                                                                                                                        Antoine Rivarol

Bez novca, bez hrabrosti.
                                                                                                                        Njemačka poslovica

Ali lijepo je vidjeti što će sve novac učiniti.
                                                                                                                        Samuel Pepys

Ako hoćeš živjeti u miru, okani se stjecanja novca - bogatstva.
                                                                                                                        Nick A. Grant

Bez novca je i ministar financija siromah.
                                                                                                                        Ruska poslovica

Biva poštovan tko je nedostojan poštovanja, biva tražen tko je nedostojan traženja, biva slavljen tko je nedostojan slave. Takva je snaga novca.
                                                                                                                        Latinska poslovica

Novcem se ne može kupiti vječnost, ali se može kupiti određeni stupanj sigurnosti.
                                                                                                                        P. Cornwell

Da bi što manje ljudi imalo što više novaca, mora što više ljudi imati što manje novaca.
                                                                                                                        Nicolo Berac

Da ne postoje žene, novac cijeloga svijeta ne bi imao smisla.
                                                                                                                        Aristotel Onasis

Bog vlada na nebu, novac na zemlji.
                                                                                                                        Njemačka poslovica

Bez novca ni na groblje ne voze.
                                                                                                                        Turska poslovica

90% ljudi s burze, profesionalaca i amatera, jednostavno nisu napisali dovoljno domaćih zadaća.
                                                                                                                        William J. O'Neill

Blagajnik je taško zanimanje. Cijeli život broji tuđi novac.
                                                                                                                        Nick A. Grant

Danas i djeca u vrtićima znaju za novčanu moć.
                                                                                                                        Nicky Goodman

Nemamo novca, stoga trebamo misliti.
                                                                                                                        Lord Rutherford

Bolje biti bez novca, nego bez pameti.
                                                                                                                        Hrvatska poslovica

Danas je više bankara nego stočara, jer je novčarstvo unosnije nego ovčarstvo.
                                                                                                                        Ante Bulin

Bez dvojbe dobro je mnogo imati; no mi sudimo, da je bolje malo trebati.
                                                                                                                        Ante Starčević

S novcem možete izigravati najveću budalu na svijetu i svi će vam se diviti i slaviti vas. Novac je moć. Novac je sreća. novac je vlast. Novac je ugled. Novac je Bog! I vi ga sad imate. Vidjet ćete, brzo će od vas napraviti budalu, od kakvim vam se sad povraća. Jer novac je također grijeh. Novac je izravna ulaznica za pakao.
                                                                                                                        B. D. Benedict

Ima takvih koji znaju zarađivati novac i takvih koji znaju živjeti. Vrlo su rijetki oni koji znaju i jedno i drugo.
                                                                                                                        Alberto Moravia

Srce sadrži bogatstvo, a lisnica samo novac.
                                                                                                                        Ruska poslovica

Bez novaca čast je samo bolest.
                                                                                                                        Racine

Pazite na svoje misli kad imate novca, jer je vaš novac, posredstvom vašeg uma, povezan s Vrhovnim izvorom sve materije i svog novca. Kad o svom novcu, koji je vidljiv, razmišljate kao o nečemu izravno povezanom s nevidljivim izvorom, a to je davanje ili uskraćivanje, prema svom sustavu razmišljanja, u ruci držite ključ cjelokupnog bogatstva i uzroke svih oskudica.
                                                                                                                        Charles Fillmore

Ima mnogo putova da se čovjek obogati, većinom su ružni.
                                                                                                                        Bacon

Bogatstvo se može uživati samo u društvu.
                                                                                                                        Erazmus

… Mamon, bog zlata, koji ne dopušta ni milost, ni milosrđe, ni sućut ni obzire. I nema te udovice, ni tog djeteta, ni tog jadnika siromaška kojeg ne bi trebalo nagnječiti još malo za samo još nekoliko zrnaca te dragocjene kovine koja toliko raduje Gospodara. Jer sa zlatom dolazi moć, a s njom još više zlata, u veličanstvenom kruženju koje vodi osvajanju svijeta.
                                                                                                                        F. Forsyth

Moćnog čovjeka moć uništava, čovjeka novca - novac, pokornog čovjeka uništava pokornost, a tragača za užitkom - užitak.
                                                                                                                        Hermann Hesse

… danas za sve plaćamo previsoku cijenu. Rekao bih da je najveća tragedija sirotinje u tome što nema ničega osim odricanja. Lijepi su grijesi, poput svih lijepih stvari, povlastica bogatih.
                                                                                                                        Oscar Wilde

Kad se vadi iz državne blagajne ne boli srce ni najveću škrticu.
                                                                                                                        Ivan Raos

N o v a c

1 2 3 4
Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli