N o v a c
Čim se u kulturnome radu pojave novčana pitanja, onda se najmanje pita želudac, a želudac je uvijek jači od svega, pa i od same kulture.
                                                                                                                        Oton Iveković

Bogatstvo je rezultat čovjekove sposobnosti mišljenja.
                                                                                                                        Ayn Rand

Dobro sam živio, ali mi je uvijek nedostajalo novca.
                                                                                                                        Ante Bulin

Štednja je prekrasan posao. Osobito ako su ga tvoji roditelji obavili za tebe.
                                                                                                                        Winston Churchill

Novac je poput smeća, dobar je samo za bacanje.
                                                                                                                        Francis Bacon

Čuvajte se sitnih troškova; mala pukotina potopit će veliki brod.
                                                                                                                        Benjamin Franklin

Ako nemaš novca, pokušaj biti dobar: možda ti se isplati.
                                                                                                                        John I. Joke

Gdje ima dima, ima i novca.
                                                                                                                        Ante Bulin

Gdje je malo novca, puno je svađe.
                                                                                                                        Njemačka poslovica

Čovjek je bez novca kao i stablo bez lišća.
                                                                                                                        Talijanska poslovica

Ekonomisti umno zbore o novcu u optjecaju, a običan puk kaže da novac stalno ide iz jedne u drugu ruku.
                                                                                                                        Nicolo Berac

Gdje novac zveči, pravda ječi.
                                                                                                                        Hrvatska poslovica

Gdje je novac tamo je i vlast.
                                                                                                                        John Galsworthy

Ako ne voliš novac, daj ga lopovima i oni ti ga neće uzeti.
                                                                                                                        Konfucije

Novac je kao žena: da bi ga sačuvali treba se njime pozabaviti, ili on odlazi usrećiti drugoga.
                                                                                                                        E. Baurdet

Čitav sam život bio u zabludi da u životu osim novca ima i drugih ideala.
                                                                                                                        Toma Bebić

Puno sam radio da iz ničega postanem ekstremno siromašan.
                                                                                                                        Graucho Marx

Neimaština je najveće iskušenje: i najmudrije ribe glad tjera na udicu.
                                                                                                                        J. W. Goethe

Ako nema novca, rad i vrline ništa ne vrijede.
                                                                                                                        Quintus Horatius Flaccus

Kad sam bio mali mislio sam da je novac sve; sada to znam.
                                                                                                                        Mark Twain

Najljepše svojstvo novca jest u tome što se s pomoću njega može drugima pričiniti radost. Ali to čini samo mali broj onih koji ga imaju.
                                                                                                                        Parl Buck

Lako je biti izdašan s tuđim novcem.
                                                                                                                        Platon

Novac kad odlazi ima sto nogu, a kad dolazi samo dvije.
                                                                                                                        Narodna poslovica

Ne cijeni novac ni manje ni više nego što vrijedi: on je dobar sluga, ali loš gospodar.
                                                                                                                        Alexandre Dumas

Siromašni bi htjeli živjeti kao bogataši, a nas milijunaše liječnici prisiljavaju da živimo kao siromasi.
                                                                                                                        Frank Sinatra

Kažem vam, kada bi nesreća nagrnula na milijunaša, bilo bi to isto kao da psetance zalaje na slona.
                                                                                                                        Johann Nestroy

Koliko imaš, toliko vrijediš.
                                                                                                                        Horatius

Dosta ljudi prezire novac, a malo ih ima koji ga daju.
                                                                                                                        La Rochefoucauld

Ništa nije tako utvrđeno da se novcem ne bi moglo osvojiti.
                                                                                                                        Ciceron

Steci što možeš više, čuvaj što možeš više, daj što možeš više.
                                                                                                                        Wesley

Novac je ključ koji otvara vrata.
                                                                                                                        Shakespeare

Nije li čovjek čovjeku plijen? Zvijeri ubijaju zbog gladi, a čovjek to isto čini za novac.
                                                                                                                        Grey

Nije zlo u novcu već u srebroljublju.
                                                                                                                        Hrizostomos

Novcem je i Boga moguće kupiti.
                                                                                                                        Korejska poslovica

Bogatstvo i siromaštvo imaju zajedničko prokletstvo; da čovjeka učine robom.
                                                                                                                        A. Graf

Bogatstvo manje kvari ljude nego trka za bogatstvom.
                                                                                                                        G. Santayana

Divimo se talentu, hrabrosti, dobroti, velikim zadacima i velikim kušnjama, a poštujemo samo novac.
                                                                                                                        Becquet


1 2 3 4
Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli