N o v a c
Može li se itko sjetiti kad to vremena nisu bila teška i kad novaca nije bilo malo?
                                                                                                                        R. W. Emerson

Najbogatiji čovjek je onaj čiji su užici najjeftiniji.
                                                                                                                        Henry David Thoreau

Čovjek bez novca ide brzo kroz sajmište.
                                                                                                                        Engleska poslovica

Problem sa siromaštvom je u tome što zaokuplja sve vaše vrijeme.
                                                                                                                        Willen de Kooning

Kad imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kad nemaš ništa.
                                                                                                                        William Shakespeare

Čovjek bez novca slika je smrti.
                                                                                                                        Latinska poslovica

Ako si svjestan svojih slabosti, možeš ih dobro unovčiti.
                                                                                                                        Nicolo Berac

Siromašna i nesretna osoba u boljem je položaju od bogate i nesretne osobe. Jer siromašna ima nadu: misli da joj novac može pomoći.
                                                                                                                        Jean Kerr

Čovjek je bez novca kao i brod bez jedara.
                                                                                                                        Njemačka poslovica

Ako novac doista ne donosi sreću, onda ga vratite.
                                                                                                                        Jules Renard

Čovjek je novac, novac!..., reče on, vidjevši da prijatelj uteče kad se blago rasteče.
                                                                                                                        Pindar

Možeš biti mlad bez novaca, ali bez njega ne možeš ostariti.
                                                                                                                        Tenesse Williams

Ako ga umiješ upotrebljavati, novac je sluga, u protivnome je gospodar.
                                                                                                                        Seneka

Bez novca je i vrlina nemoćna.
                                                                                                                        Latinska poslovica

Ako se ne održava željezo hrđa; ako se ne obrće, zub vremena i novac nagriza.
                                                                                                                        John I. Joke

Čovjek pravi novac, a novac ne čini čovjeka.
                                                                                                                        Albanska poslovica

… ljudi kao ljudi. Vole novac, ali tako je uvijek bilo… Čovječanstvo voli novac, bilo od čega on bio napravljen, od kože, od papira, od bakra ili zlata. Lakomisleni… što ćeš…
                                                                                                                        Mihail Bulgakov

Kad je posrijedi novac, onda je svatko iste vjere.
                                                                                                                        Voltaire

Velika je stotka kad ju zarađuješ, ali je mala kad ju trošiš.
                                                                                                                        Finska poslovica

Tko živi u dobru, a traži bolje, neka se ne žali kad ga snađe gore.
                                                                                                                        Konfucije

Ne pusti nikome da zaviruje u tvoj novčanik, i u tvoju dušu.
                                                                                                                        Bocaccio

Kruh siromaha slađi je od kruha bogataša, jer glad mu daje slatkoću.
                                                                                                                        Indijska poslovica

Puna je torba teška, a prazna još teža.
                                                                                                                        Slovačka poslovica

Malo bogataša posjeduje svoju imovinu - imovina posjeduje njih.
                                                                                                                        Ingersoli

Nije siromah onaj koji nije imao, već onaj koji je imao, pa je izgubio.
                                                                                                                        Narodna poslovica

Tri su načina da zaradiš novac: radom, prošnjom i krađom.
                                                                                                                        Njemačka poslovica

Onoga tko se obogatio za godinu dana, trebalo je objesiti prije dvanaest mjeseci.
                                                                                                                        Latinska poslovica1 2 3 4
Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli