Da bi uspjeli u politici, često se trebate izdići iznad svojih principa.
                                                                                                                        Anon

Ima u životu najvećih trenutaka krize koji za dugo odlučuju o životu najvećih ličnosti i bilo bi vrlo nesmotreno pretvoriti u LIČNU MRŽNJU STANJE političkog udaljenja, koji je vrlo često prost rezultat suprotnih položaja.
                                                                                                                        Stendhal

Sretan sam što pripadam naciji koja je premala da bi počinila velike gluposti.
                                                                                                                        H. A. Lorentz

Tko se bavi javnim narodnim poslovima, mora imati čist karakter i čiste prste.
                                                                                                                        Frano Supilo

Ispod svakog kamena skriva se političar.
                                                                                                                        Aristofan

Kada kakav vladar, državnik, ministar itd. pokaže kulture i pravednosti koliko kakav običan čovjek, svi su zadivljeni.
                                                                                                                        A. B. Šimić

Došao sam do zaključka da je politika previše ozbiljna stvar da bi bila prepuštena političarima.
                                                                                                                        Charles de Gaulle

Svi su političari isti. Obećavaju da će napraviti most čak i tamo gdje nema rijeke.
                                                                                                                        Nikita Hruščov

Katolici i komunisti počinili su velike zločine, ali barem nisu ravnodušno stajali po strani kao neki drugi. Radije bih imao krvi po rukama nego vode poput Pilata.
                                                                                                                        Graham Greene

Jedna od kazni za odbijanje sudjelovanja u politici, je ta što vas na kraju vode oni koji su vam inferiorniji.
                                                                                                                        Platon

Politika nije loša profesija. Ako uspijete, čekaju vas mnoge nagrade, ako se osramotite, uvijek možete napisati knjigu.
                                                                                                                        Ronald Reagan

Vladino rješenje problema je obično loše koliko i sam problem.
                                                                                                                        Milton Friedman

Najbolja vlast je ona koja najmanje vlada, jer njezini ljudi sami sebe discipliniraju.
                                                                                                                        Thomas Jefferson

Samo greška treba podršku vlade. Istina može sama stajati.
                                                                                                                        Thomas Jefferson

Dati novac i moć vladi je isto kao da dajete alkohol i ključeve od auta tinejdžeru.
                                                                                                                        P. J. O'Rourke

Najbolja vlada je ona koja vlada najmanje.
                                                                                                                        Henry David Thoreau

Kad god imate efikasnu vladu, imate diktaturu.
                                                                                                                        Harry S. Truman

Vlada treba imati i pastire i mesare.
                                                                                                                        Voltaire

Ako želiš slike budućnosti, zamisli čizmu kako stoji na ljudskom licu - zauvijek.
                                                                                                                        George Orwell

Želim biti brat bijelog čovjeka, a ne njegov šogor.
                                                                                                                        Martin Luther King

Velik čovjek pokazuje svoju veličinu načinom na koji postupa s malim ljudima.
                                                                                                                        Dale Carnegie

Kada bi čovjek ubio politiku, ubio bi laž.
                                                                                                                        Eugen Ionesco

…ali demokracija jednostavno znači da narod batina narod u ime naroda.
                                                                                                                        Oscar Wilde

Veliki su se narodi uvijek ponašali poput gangstera, a mali poput prostitutki.
                                                                                                                        Stanley Kubrick

Politika je vještina da se laže u pravi čas.
                                                                                                                        Voltaire

Demokracija je superiorni oblik vladavine jer se temelji na poštivanju čovjeka kao razumnog bića.
                                                                                                                        J. F. Kennedy

Politika je vještina da se laže u pravi ćas.
                                                                                                                        Voltaire

Kad državnik upotrebljava silu, bilo javno ili pak tiho, podmuklo, znači da je slab. Samo se slabiji mora latiti sile. A sve što je oteto silom mora se vratiti prije ili poslije s krvavim kamatama. To je sudbina svih tirana sadašnjih i budućih.
                                                                                                                        M. J. Zagorka

Nema jalovijeg tereta nego što je silnik koji okuplja oko sebe neobrazovane budale da mu budu savjetnici.
                                                                                                                        Indija, Kural ("Knjiga dvostiha"), 570

Kad je čovjek na umoru, onda je blizu Boga, a kada je u zatvoru onda je blizu svome narodu.
                                                                                                                        Stjepan Radić

Kao i većina onih koji proučavaju povijest, Napoleon III. učio je na starim pogreškama kako bi mogao napraviti nove.
                                                                                                                        A. J. P. Taylor

Odgovornim ljudima u diktaturi otvrdnu srca, a u demokraciji otvrdne sluh.
                                                                                                                        Sigmund Graf

Fanatično vjerovanje u demokraciju čini demokratske ustave nemogućima.
                                                                                                                        Bartrand Russell

Sve pogreške demokracije moguće je riješiti još većom demokracijom.
                                                                                                                        Alfred Emanuel Smith

Svakog novog dana sve više sam uvjeren da bih se trebao kloniti politike. Politika razdvoji i najbolje prijatelje, uništava sve društvene odnose. Radi čega? Moć i popularnost, svako za se, čini se neodoljivima, no rijetko ih srećemo zajedno. Većina političara ne doživi ni jedno ni drugo.
                                                                                                                        Henry Edvard Fox

Nikakva strast i mržnja nek dušu vam ne mori, i nepristano osluhujte savite, ča narod vam ih zbori.
                                                                                                                        Marko Marulić
P o l i t i k a

Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli