Posvetite se sadašnjosti.
                                                                                                                        Marko Aurelije

Zapišite trenutne misli. One koje dođu netražene najčešće su najvrednije.
                                                                                                                        Francis Bacon

Djeca nemaju prošlost ni budućnost. Stoga uživaju u sadašnjici - što se nama rijetko dešava.
                                                                                                                        Jean de la Bruyere

Tajna zdravog života za um i tijelo je ne oplakivati prošlost, ne brinuti se za budućnost, i ne predviđati nevolje, već mudro i predano živjeti u sadašnjici.
                                                                                                                        Buddha

Ne postoji sadašnjica. Postoji samo skora budućnost i nedavna prošlost.
                                                                                                                        George Carlin

Naša zadaća nije vidjeti ono što maglovito leži u daljini, već učiniti ono što je jasno dostupno.
                                                                                                                        Thomas Carlyle

Sjetite se, danas je sutra o kojem ste brinuli jučer.
                                                                                                                        Dale Carnegie

Sadašnjost, veliki bože, to je kovčeg zavjetni; jao onome, tko u nju dirne.
                                                                                                                        Diderot

Upravo sad, prolazi trenutak u vremenu! Moramo postati taj trenutak.
                                                                                                                        Paul Cezanne

Prestanite se ponašati kao da je život generalna proba. Živite ovaj dan kao da vam je zadnji. Prošlost je prošla i završena je. Budućnost nije zagarantirana.
                                                                                                                        Wayne Dyer

Sadašnjica je prerušeni kralj.
                                                                                                                        Ralph Waldo Emerson

Jedna sadašnjica vrijedna  je dviju sutrašnjica.
                                                                                                                        Benjamin Franklin

Ono što nije započeto danas nikad se neće završiti sutra.
                                                                                                                        Johann Wolfgang Goethe

Iskoristite dan.
                                                                                                                        Horacije

Pokušavam učiti iz prošlosti, ali planiram za budućnost fokusirajući se samo na sadašnjost. To je zabavno.
                                                                                                                        Donald Trump

Danas je prvi dan ostatka tvog života.
                                                                                                                        Anon

Ono što je prošlo, više ne postoji. Ono što će biti, još nije došlo. Pa što onda postoji? Samo ona točka u kojoj se sastaju prošlo i buduće. Eto, u toj je točki sav naš svijet.
                                                                                                                        Lav Nikolajevič Tolstoj

Izdržati od dana do dana i od tjedna do tjedna, utući malo pomalo vrijeme u sadašnjosti koja nema budućnosti, to kao da je nepobjediv nagon u čovjeku, upravo kao što pluća moraju uvijek udahnuti dok god ima raspoloživog zraka.
                                                                                                                        George Orwell

Tajna i mentalnog i tjelesnog zdravlja sastoji se u tome da ne oplakujete prošlost i ne brinete o budućnosti, nego da mudro živite u sadašnjem trenutku.
                                                                                                                        Buddha


S a d a š nj o s t
Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli