Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male.
                                                                                                                        Honore de Balzac

Srž zakona ne čini logika, nego iskustvo.
                                                                                                                        Oliver Wendell Holmes

Ako mi ne čuvamo pravdu, pravda neće čuvati nas.
                                                                                                                        Francis Bacon

Najveći od svih zakona zakon je progresivnog razvoja. Prema njemu, u širokom kontekstu stvari, čovjek stvaranjem postaje mudriji, a društvo bolje.
                                                                                                                        Christian Bovee

Što je više zakona, manje je pravde.
                                                                                                                        Marko Tulije Ciceron

Prava pravda je savjest.
                                                                                                                        Victor Hugo

Bolje je da deset krivih pobjegne, nego da jedan nevin trpi.
                                                                                                                        William Blackstone

Odgođena pravda je uskraćena pravda.
                                                                                                                        William Gladstone

Zakoni su poput kobasica - bolje je da ne vidite kako se prave.
                                                                                                                        Otto von Bismarck

Najviše zakona ima u pokvarenoj državi.
                                                                                                                        Tacit

Jedini je pravi zakon onaj što vodi do slobode! Nema drugog zakona!
                                                                                                                        Richard Bach

Loši zakoni najgora su vrsta tiranije.
                                                                                                                        Edmond Burke

Kada bi priroda imala toliko zakona koliko i država, njome ni sam Bog ne bi znao vladati.
                                                                                                                        Ludwig Börne

Ako poštuješ sva pravila, propuštaš svu zabavu.
                                                                                                                        Katherine Hepburn

Z a k o n

Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli