Citati - izreke
Najveća baza citata, izreka, poslovica i mudrih misli
Zavist je plijesan duše.
                                                                                                                        Hebbel

Zavist je najbolji dokaz, koliko se ljudi osjeća nesretnima.
                                                                                                                        Schopenhauer

Zavist nije ništa drugo nego mržnja prema tuđoj superiornosti.
                                                                                                                        Mantegazza

Zavist ima blijedu put i ogovaralački jezik.
                                                                                                                        Hesiod

Zavist je sama po sebi kazna zavidljivaca.
                                                                                                                        Kural

Zavist nagriza čovjekovo srce.
                                                                                                                        Albanska poslovica

Zavist i strah jedine su strasti za koje nije vezan užitak.
                                                                                                                        Collins

Kad bi zavist bila vrućica, cijelo čovječanstvo bi bilo bolesno.
                                                                                                                        Danska poslovica

Što je zavidljivac koji zavidi drugome čovjeku, nego bijeda koja zavidi drugoj bijedi?
                                                                                                                        Graf

Zavidnik postaje siromašniji, ako gleda kako se drugi bogate.
                                                                                                                        Hebbel

Zavidljivac mršavi od blagostanja drugih.
                                                                                                                        Horacije

To je zavidljiv dokazuje da je manje vrijedan.
                                                                                                                        Plinije ml.

Zavist osvaja i najjače tvrđave.
                                                                                                                        Moliere

Zavidljivci umiru, zavist nikada.
                                                                                                                        Francuska poslovica

U odgoju svakog čovjeka postoji doba, kada dolazi do uvjerenja da zavist nije ništa drugo već neznanje.
                                                                                                                        Emerson

Susjedov konj je bolji od mojeg, zato jer nije moj.
                                                                                                                        Montaigne

Naša zavist traje uvijek duže od sreće onih kojima smo zavidni.
                                                                                                                        La Rochefoucauld

Zavist se nikada ne prikrade u prazne ambare.
                                                                                                                        Njemačka poslovica

Kamenje leti samo na drvo obloženo voćem.
                                                                                                                        Latinska poslovica

Samo visina ima sjenu.
                                                                                                                        Burmanska poslovica

Bolje je da ti zavide nego da te sažalijevaju.
                                                                                                                        Petrarca

Mržnja je aktivno nezadovoljstvo, zavist pasivno; ne smijemo se stoga čuditi što zavist tako brzo prelazi u mržnju.
                                                                                                                        Goethe

Ništa nije toliko slično ljubavi koliko zavist; pobuđivati zavist, to je već gotovo kao biti ljubljen.
                                                                                                                        Cesar D'Houdetot

Zavist nagriza zavidljivce bolje nego što rđa nagriza željezo.
                                                                                                                        Antisten
Z a v i s t